استانداردهای بین المللی ایزو سری9000/پایان نامه رابطه نظریه وابستگی با عملکرد عملیاتی

استانداردهای بین المللی ایزو سری9000

این استانداردها راهنمای استقرار سیستم کیفیت در سازمان مورد نظر را در بر دارند. بر اساس این استانداردها کلیه­ی فعالیت­های سازمان باید در جهت برآوردن نیازهای مشتری به صورتی مطلوب متحول گردد. استانداردهای مورد نظر مراحل متفاوتی مانند تهیه­ی مواد اولیه، طراحی تولید، مدیریت فروش و حتی خدمات پس از فروش را در بر می­گیرد. در این استانداردها تولید و ارائه­ی خدمات به صورتی اصولی مطرح می­شود. نگرش موجود به گونه­ای است که عوامل گوناگون مؤثر در این امور، مورد توجه واقع می­شوند مانند ضوابط و معیارهای تأثیر گذار بر تولید. افزون بر آنکه یکی از اهداف مورد نظر برای اعمال استانداردهای ایزو سری 9000 ایجاد احساس رضایت در انسانی تحت عنوان مصرف­­کننده است.

استاندارد بین المللی ایزو 9001. این استاندارد، الگویی برای تضمین کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه­ی خدمات است. براساس این استاندارد بین المللی، شرایط و عناصر مورد نیاز برای ایجاد سیستم کیفیت و الزامات مربوط به آن تعیین شده است. بنابراین در واحدهایی که با توجه به شرایط و امکانات موجود به کارگیری این سیستم میسر باشد، از استاندارد ایزو 9001 استفاده می­شود. هدف اصلی از نیازمندی­های تعیین شده، جلب رضایت مشتری از طریق جلوگیری از فقدان انطباق در مراحل مختلف از طراحی تاارائه­ی خدمات است.

استاندارد بین­المللی ایزو 9002. این استاندارد، الگویی جهت تضمین کیفیت درتولید، نصب و ارائه­ی خدمات است. در استاندارد بین­المللی ایزو 9002 زمینه­های کیفی قابل بررسی شامل 19 بند است که مشابه عناصر استاندارد ایزو 9001 می­باشد و بند کنترل طراحی حذف شده است. بنابراین در شرکت­ها و مؤسساتی که عرضه­ی کالاها و خدمات توسط آنها بر اساس طراحی تثبیت شده­ای صورت می­گیرد به کار می­رود. هدف اصلی از نیازمندی­های تعیین شده، جلب رضایت مشتری از طریق جلوگیری از عدم انطباق در مراحل مختلف از تولید تاارائه­ی خدمات است.

استاندارد بین المللی ایزو 9003. استاندارد بین المللی ایزو 9003 الگوی تضمین کیفیت برای بازرسی و آزمون نهایی می­باشد. در استاندارد بین­المللی ایزو 9003، زمینه­های کیفی قابل بررسی شامل 16 بند است. بندهای مذکور شبیه بندهای استاندارد ایزو 9001 می­باشد و بندهای کنترل طراحی، کنترل فرآیند، خرید و خدمات حذف شده است. این استاندارد جهت تضمین مطابقت نیازمندی­های تعیین شده، صرفاً در بازرسی و آزمون نهایی به کار می رود مشروط بر آنکه توانایی معینی از عرضه کننده جهت بازرسی و آزمون­های انجام شده روی کالای تمام شده به صورت رضایت بخشی اثبات شود.

استاندارد بین المللی ایزو9004. این استاندارد شامل روش­ها و مواردی است که با استفاده از آنها می­توان عناصر و اجزای مربوط به هر یک از استانداردهای 9001 ،9002،9003 را ارزیابی و بررسی نمود. استاندارد مذکور راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت است و گواهینامه­ای در مورد آن صادر نمی­شود (شاه کرمی، شاه محمدی،82، ص 13).