ارزش های فرهنگی، خرید و فروش

دانلود پایان نامه

در فضای بینافرهنگی به طور یقین فرهنگ ها با هم خرید و فروش می کنن و بر هم اثر دوطرفه می گذارن. مخاطب فرهنگ میزبان رو تجربه می کنه و از راه استادکاران بر اون فرهنگ اثر می گذارد، طوریکه استادکاران بنا به سلیقه دیدارکنندگان تولیدات خود رو تغییر و پیشرفت می بدن و مخاطبین هم با بردن اثری تولید شده و روایتی که از موزه در خاطر خود ثبت کردن بر فرهنگ خود اثر می گذارن.

اکونوموزه لازم هنرها و سنت های بومی رو در محصول خلاصه نمی کنه بلکه پروسه تولید، تولید کنندگان و آدابی که دور و بر این آثار هست رو هم بخشی از ارزش های فرهنگی اونا تلقی می کنه، به خاطر این می خواهد تا روش های تولید پته دوزی رو هم مخاطبین ببینن، مکالمات و اشعار هنگام تولید فرش رو بشنون و وسیله تولید مشبک کاری چوب رو و چگونگی به کار گیری اونا رو ببینن. صدای ضربات مسگری رو بشنون و خاطره بازار کرمان رو به یاد بیارن.

آخرین نفر از نسل شالبافان سنتی کرمان که در روستاهای این استان هستن رو در موزه دیدار کنن و لهجه اش و قصه هاش رو بشنون و نگاه همه استادکاران رو به کارشون رو بدونن. اینا تجربه ایه که واسه دیدارکنندگان که بیشتر از گردشگران هستن فقط در موزه بوجود می آید. اونوموزه بخش هایی از فرهنگ رو انتخاب کرده و از راه آوردن اونا به موزه اونا رو موزه ای می کنه. موزه ای شدن در اکونوموزه محصول ارزش هاییه که در حاملان سنت ها و مشاغل بومی هست.

  منابع مقاله درمورد قانون حمایت از خانواده