استاد شهریار، توزیع فراوانی، نوع دوستی

183)16ما درس وفا با هم در مکتب حافظ خواندیم *** اکنون گله‌ها دارم در محضر استاد از تو(جلد 1 ص 188)17یاد آنکه جز به روی منش دیده وا نبود *** وان سست عهد جز سری از ماسوا نبود(جلد 1 ص 191)18کس دل... دنباله مطلب

اخلاق مداری، عشق و محبت، عدل و داد

985)33جوانمردی نثار جان و مال است *** جوانمرد از حریفان وا نماند(جلد 2 ص 985)34مسلمان شدی دست افتاده گیر *** که ایمان بیابی و سلمان شوی(جلد 2 ص 1052)35دوست باشد کسی که در سختی *** باری از دوش دوست... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی "، حدودی، پاسخگویان

داده اند. – در پاسخ به گویه ” من واقعا حضور نیروهای معنوی، قدرت الهی و امدادهای غیبی را در زندگی ام احساس می کنم. ” 4/8پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 1/82 درصد... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی رفتار پرخاشگرانه، سلسله مراتب

آنچه بدست می آورند، ناکافی و برای زندگی آنها نامناسب است (همان).2-3-3-5-نظریه کارل مارکس آنچه برای کارل مارکس مساله بود وجود نابرابری و بی عدالتی های اجتماعی در تاریخ بشر بالاخص دوره ای... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی اراده آزاد

دورکیم، در جریان انتقال از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی، ارزش‌های جمعی تضعیف می‌شوند، تعهد افراد به جامعه کاهش می‌یابد و هر فردی می‌کوشد تا تمایلات شخصی خود را دنبال کند.... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب

همگون می‌شوند. نگرش دلزدگی بازتاب دقیق اقتصاد پولی است و از آن‌جایی که کلان‌شهر جایگاه اصلی اقتصاد پولی است و در آن مبادله بیش از شهرهای کوچک است، نگرش دلزده نیز در آن‌جا بیشتر... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی اوقات فراغت

اذعان می دارد که این مدل قادر است اشکال پیشین تحقیق را در خود جای دهد. در این نگاه کیفیت زندگی نمی‌تواند یک وسیله اندازه‌گیری ثابت استانداردی داشته باشد اگر کسی سعی نماید از شرایط... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، اوقات فراغت، اعتبار سازه

لیسانس و مقاطع بالاتر است. جوانان پیش‌دانشگاهی و دانشجویان دوره‌های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بد‌تری هستند (همان: 239). یافته‌های تحلیلی حکایت از آن دارد که رضایت از... دنباله مطلب