چگونه درس بخوانیم؟

Posted on
دانلود پایان نامه

مراحل خواندن

فرایند خواندن شامل مراحل زیر است:

  • دیدن کلمه، یعنی شناسایی کلمات و کشف و درک بلا فاصله آنها(هرچه خواننده مسلط تر و کارآمدتر باشد ، با یک نگاه کلمات بیشتری را بازشناسی می کند).
  • صدا شناسی، یعنی استفاده از روابط صدا
  • نماد برای رمزگشایی کلمات
  • الگوهای کلمات، یعنی استفاده از گروه بندی های آشنای حروف به منظور کمک به بازشناسی بخش های کلمات
  • بافت، یعنی استفاده از کلمات پیرامونی برای کمک به شناسایی کلمات نا آشنا
  • بخش های کلمه، یعنی استفاده از ریشه کلمه، پسوندها، و سایر بخش های کلمه برای بازشناسی کلمه (کلارک[1]،گنزچو[2]،1995،به نقل از گاتری[3]،ویگفیلد[4]و متسالا [5]و کاکس[6]،1999).

درک ساده از معانی لغات، برای درک یک متن در هنگام خواندن کافی نیست. برای رسیدن به درک در هنگام مطالعه خوانندگان موثر نیاز به اجرای شیوه هایی از جمله:

1.ارتباط دادن تجربه دانش قبلی خود با متن، 2. خلاصه کردن اطلاعات،3.نشان دادن نتایج به صورت نمودار، 4.و طرح سوالات در متن دارند (مک نامارا[7]،2007. بلوک،راجرز و جانسون[8]،2006. کر و ورحاق[9]،2005.آلن [10]،2003).

[1]Clarc

[2] Genzecho

[3] Guthrie

[4] Wigfield

[5] Metsala

[6] Cox

[7]Mc.Namara

[8] Block,Rodjers & Janson

[9] Keer & Verhaeghe

[10] Allen

  جاهای دیدنی اسپانیا؛ ۱۶ جاذبه جور واجور گردشگری در این کشور که باید ببینین