اپلیکیشنای Swarm و Foursquare فیلتر شدن

Posted on

به نظر می رسد دو اپلیکیشن Swarm و Foursquare در ایران فیلتر شده ان. 

طبق اطلاعات ارائه شده به وسیله بعضی از کاربران، به نظر می رسد دو اپلیکیشن Swarm و Foursquare در کشور فیلتر شده ان و نمی توان به شکل عادی، از راه اینترنت کشور از اون ها به کار گیری کرد. Swarm پایین پرچم Foursquare فعالیت می کنه و انگار تموم سرویس هایی که این اپلیکیشن ارائه می کنه، در ایران از دسترس بیرون شده ان.

Foursquare از سال ۲۰۰۹ کار خود رو شروع کرده که در مورد جای های عمومی، پیشنهاداتی رو در اختیار کاربران قرار می دهد. Swarm هم از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود رو شروع کرده؛ کاربران با به کار گیری این اپلیکیشن می تونن موقعیت خود رو به اشتراک گذاشته و با به کار گیری توانایی Check-in این اپلیکیشن، حضور خود رو در محلی خاص اعلام کنن. 

  بیشتر رستورانای مشهد کیفیت خوبی ندارن

دیدگاهتان را بنویسید